A 2014. november 27-i küldöttgyülés határozatai
Az alábbi szöveg letölthető: (Pdf) vagy (Word) formátumban

Az Ércbányász Lakásszövetkezet
2014. november 27-i küldöttgyűlésének
határozatai

 

 

1/2014.11.2Z) K.Gy. sz. határozat: ,

A küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal dr. Jillek Szabolcsot megválasztotta levezető elnöknek.

 

2/2014. 11.27.) K.Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Babaics Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Szarka Rudolfnét Osztermayer Pétert egyhangú szavazással megválasztotta.

 

3/2014. 11.27.) K.Gy. sz. határozat. -

A küldöttgyűlés az alábbi napirendet fogadja el 33 igen szavazattal, egyhangúlag: 2. Beszámoló a tagrevízióról és annak jóváhagyása. 3. A 2014. évi módosított gazdálkodási tervjóváhagyása. 4. A szavazatszámláló bizottság megválasztása.

5. A szövetkezet ügyvezető igazgatójának jelölése és megválasztása, valamint

a szövetkezet Igazgatóságába egy igazgatósági tagjelölése és megválasztása titkos szavazással.

 

4/2014.( 11.27.) K. Gy. sz. határozat:

Az igazgatóságnak az FB egyetértésével beterjesztett javaslata alapján a küldöttgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a szövetkezet tagrevíziójáról és a tagnyilvántartásról szóló beszámolóját. Megállapításra került, hogy a szövetkezetnek

 

 

1001 fő lakástulajdonos tagja,

28f5 nem tag lakástulajdonosa, 225 fő garázstulajdonos tagja,

201 fő nem tag garázstulajdonosa van.

 

A küldöttgyűlés felkéri az igazgatóságot, hogy az alapszabály IV. fejezet 1/7. a.) pontja szerint a szövetkezeti tagság elfogadásáról/elutasításáról értesítse ki az érintetteket. Az igazgatóság és az FB javaslatára a küldöttgyűlés úgy dönt, hogy 2015. január 1-től csak a szövetkezeti tagok részére nyújt a vállalkozási bevételek és a bérleti díjak küldöttgyűlés által jóváhagyott összegével csökkentett szövetkezeti általános költséget. A nem tag lakás- és garázstulajdonosoknak az alapszabály szerint nem nyújt kedvezményt.

 

5/2013.(05.28.) K. Gy. sz. határozat:                                 t

Az FB egyetértésével benyújtott igazgatósági javaslat alapján a küldöttgyűlés 29 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal elfogadja a szövetkezet 2014. évi módosított gazdálkodási tervét azzal, hogy a 2014. év zárását követően meg kell vizsgálni, hogy mekkora összeget lehet a 2013. évi felújítási alapról üzemeltetésre történt átcsoportosításból visszapótolni a felújítási alapokra.

 

6/2014.(11.27.) K. Gy. sz. határozat. -

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással a 2014 évközi tisztújítás lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választott, amelynek tagjai:

Szarka Rudolfné szavazatszámláló bizottság elnöke, Komán Mihály                                  szavazatszámláló bizottság tagja,

Tóth Ernő                   szavazatszámláló bizottság tagja.

 

7/2014.(11.27.) K. Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés 2018. május 28-ig terjedő időszakra megválasztja

 

29 igen, 3 nem szavazattal ügyvezető igazgatónak: Harmat Pétert, 29 igen, 1 nem szavazattal igazgatósági tagnak: Nagy Zoltánt.

 

8/2014.(11.2 7.) K Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés a szövetkezet ügyvezető igazgatója részére 32 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal havi bruttó 300 ezer Ft díjazást hagy jóvá.

 

 

Kivonat hiteléül: 

Pécs, 2014.12.03.                                             

 

 

 

|Kezdőlapra|