A 2014. május 28-i rendes évi küldöttgyülés határozatai
Az alábbi szöveg letölthető: (Pdf) vagy (Word) formátumban

A 2014. május 28-i rendes évi
Küldöttgyűlés határozatai


1/2014. 05.28.) K.Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés egyhangúlag dr. Jillek Szabolcsot választotta meg levezető elnöknek

 

2/2014. 05.28.) K. Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Bodor Mártát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Tölgyfa Sándort és Nagy Zoltánt egyhangúlag megválasztotta.

 

3/2014. 05.28.) K.Gy. sz. határozat:

Akik a szövetkezeti épületekben külön lakástulajdonnal, vagy garázs tulajdonnal rendelkeznek, azokat szövetkezeti tagnak tekintjük és tagként regisztráljuk., azzal a feltétellel, hogy a küldöttgyűlés határozatának kihirdetésétől számított 30 napon belül, kérelmének adatait kiegészítik azt szövetkezeti tagoknak tekintjük A küldöttgyűlés a határozatot 1 tartózkodás és 33 igen szavazattal elfogadta.

 

4/2014. 05.28.) K.Gy. határozat:

Aki 30 napon túl nyújt be szövetkezeti tagsághoz adat kiegészítést vagy új tagként jelentkezik, az 2.000.- Ft-os regisztrációs díjat köteles fizetni. A küldöttgyűlés a határozatot 10 ellenszavazat és 19 igen szavazattal elfogadta

 

5/2014. 05.28.) K. Gy. sz. határozat:

Schreck István elnök úr bejelentette, hogy Torma József ügyvezető igazgató úr nem lehet küldött, mivel tagsági viszonnyal nem rendelkezik. A bejelentést a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta

 

612014.  05.28.) K. Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés 1 fő tartózkodás mellett a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

 

7/2014. 05.28.) K.Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés az Igazgatóság 2013. évi beszámolóját 1 fő tartózkodás mellett elfogadta.

                                                                                                                                              '

8/12014. 05.28.) K. Gy. sz. határozat:

Az Ügyvezető Igazgató beszámolója 3 igen 10 nem és 21 tartózkodás mellett elutasításra került

 

9/12014. 05.28.) K. Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját 3 tartózkodás mellett és 31 igen szavazattal elfogadta.

 

10/2014. 05.28.) K.Gy. sz.határozat:

A küldöttgyűlés a Gazdasági Beszámolót 1 tartózkodás mellett elfogadta

 

11/12014. 05.28.) K. Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés megbízza az elmúlt küldöttgyűlésen megválasztott jelölő bizottságot, hogy a mai küldöttgyűlésen lássa el a feladatát. A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

12/2014. 05.28.) K. Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés a 3 tagú szavazatszámláló bizottságba Komár Mihályt, Pfaff Andrást és Szarka Rudolfnét egyhangúlag megválasztotta és megbízta a küldöttgyűlésen a rá vonatkozófeladatok ellátásával.

 

13/2014. 05.28.) K.Gv. sz. határozat:

A küldöttgyűlés a szövetkezeti épületekben lévő bérlemények bérleti díjának felosztását 85 % a tulajdonosok részére és 15 % a lakásszövetkezet részére kerüljön elszámolásra. A küldöttgyűlés a határozatot 5 nem, 5 tartózkodó és 24 igen szavazattal elfogadta.

 

14/2014. 05.28.) K.Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés titkos szavazással Igazgatósági tagnak, 15 igen szavazattal Völgyi András Urat megválasztotta.

 

15/2014. 05.28.) K.Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés a küldöttek részére javasolt 4.000.-Ft/hó költségtérítést egyhangúlag elutasította.

 

16/2014. 05.28.) K. Gy. sz. határozat:

A küldöttgyűlés titkos szavazással, 22 igen és 7 ellenszavazat mellett Torma József Ügyvezető Igazgató Urat tisztségéből azonnali hatállyal visszahívta és felmentette. Az új tisztségviselő megválasztásáig az ügyvezetői igazgatói teendőket Schreck István elnök látja el.

 

17/2014.(05.208.) K.Gy. határozat:

A küldöttgyűlés döntése alapján az Igazgatóság megbízza a Jelölő Bizottságot, hogy készítse elő az új tisztségviselő választást, majd ezt követően intézkedjen a rendkívüli küldöttgyűlés összehívásáról.

 

 

 

 

Pécs, 2014. 06. 02

 

 

|Kezdőlapra|