2023. május 11-i rendes évi küldöttgyűlés határozatai
Az alábbi szöveg letölthető: (Pdf) vagy (Word) formátumban

Ércbányász Lakásszövetkezet                                                                           

Pécs, Péchy Blanka tér 4.           

               

 

A 2023. május 11-i rendes évi küldöttgyűlés

határozatai

               

1/2023.( 05.11.) K.Gy. sz. határozat:  

A küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult a hangfelvétel készítéséhez.

 

2/2023.( 05.11.) K.Gy. sz. határozat:  

A küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Edelényi Lászlót levezető elnöknek.

 

3/2023.(05.11.) K.Gy. sz. határozat:  

A küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Havasi Melinda Zitát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Osztermayer Pétert és Tóth Zoltánt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

 

4/2023. (05.11.) K.Gy. sz. határozat:  

A küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta:

 

Elfogadott napirendi pontok:

 1. Levezető elnök megválasztása.
 2. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása.
 3. Az Igazgatóság 2022. évi beszámolója.
 4. A szövetkezet 2022. évi gazdasági beszámolója, valamint 2023. évi gazdálkodási terve.
 5. A Felügyelőbizottság 2022. évi jelentése.
 6. Határozathozatal a szövetkezeti épületek tartalékképzéséről (négyemeletes épület 500e Ft, tízemeletes épület 800e Ft) a nem várt események finanszírozására.
 7. A 2022. évi beszámolók (igazgatósági, gazdasági, felügyelőbizottsági jelentés) megvitatása, elfogadtatása.
 8. Páfrány utcai garázsokkal kapcsolatos előterjesztés, azok megvitatása, elfogadtatása.
 9. Alapszabály módosítások megvitatása, elfogadtatása.
 10. Egyebek.
 11. A leköszönő tisztségviselők helyett tisztújítási, választási események bejelentése, a jelölőbizottság elnökének felkérése.
 12. Titkos szavazáshoz a szavazatszedő bizottság megválasztása.
 13. A szövetkezet tisztújítása, választása:

                      - az igazgatóság elnökének, valamint

                      - az igazgatósági tagok és a felügyelőbizottsági tagok megválasztása

 1. Választás, szavazat számlálás.
 2. Választás eredményének kihirdetése.

 (napirendi pontok mellékelve)

 

5/2023.(05.11.) K.Gy. sz. határozat:  

A küldöttgyűlés a szövetkezet által javasolt tartalékképzés összegét, mely négyemeletes épületeknél 500.000,- Ft, tízemeletes épületeknél 800.000,- Ft, egyéb épületeknél a lakásszám alapján van visszaosztva 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett megszavazza.

 

6/2023.(05.11.) K.Gy. sz. határozat:  

A küldöttgyűlés az Igazgatóság 2022. évi beszámolóját szóbeli kiegészítésekkel együtt 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett megszavazza.

 

7/2023.(05.11.) K.Gy. sz. határozat:  

A küldöttgyűlés a szövetkezet 2022. évi gazdasági beszámolóját, a hozzá tartozó pénzügyi elszámolással és a mérlegadatokkal együtt és 2023. évi pénzügyi tervet 20 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással megszavazta.

 

8/2023.(05.11.) K.Gy. sz. határozat:  

 A küldöttgyűlés a felügyelőbizottság 2022. évi jelentését 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással megszavazta.

 

9/2023.(05.11.) K.Gy. sz. határozat:  

 A küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta, hogy 2023.07.01. napjától a Páfrány utcai garázsok tulajdonosai 500,- Ft/hó területhasználati díjat fizessenek.

 

10/2023.(05.11.) K.Gy. sz. határozat:  

 A küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előzetesen megküldött alapszabály módosításait, azzal a módosítással, hogy III. fejezet 4.8. pont az alábbi g) ponttal egészül ki:

„g) az épületi részközgyűlésen megválasztott küldött köteles a szakhatósági eljárás alapján meghozott hatósági határozatok végrehajtását támogatni.”

 

11/2023.(05.11.) K.Gy. sz. határozat

A küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta szavazatszámláló bizottsági tagnak Pusker Diána Vandát és Suba Gittát, szavazatszámláló bizottság elnökének Bércesi Balázst.

 

12/2023.(05.11.) K.Gy. sz. határozat

A küldöttgyűlés megszavazta, hogy a szavazólapra az alábbi jelöltek kerüljenek fel.

Igazgatóság elnöke:   Harmat Péter- egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Érdekképviseleti küldött: Harmat Péter- egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Igazgatósági tagok:   Berta Zsolt- 21 igen, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül

Osztermayer Péter -21 igen, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül

Vituska Klaudia - 21 igen, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül

Völgyi András - 21 igen, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül

Felügyelőbizottsági tag: Ács Istvánné - 20 igen, 3 tartózkodás és ellenszavazat nélkül

    Horváth Eszter -  23 igen, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül

   Tölgyfa Sándor - 19 igen, 4 tartózkodás és ellenszavazat nélkül

 

13/2023.(05.11.) K.Gy. sz. határozat

A küldöttgyűlés 2023.05.11.-től 2028. május 11-ig terjedő időszakra megválasztja a szövetkezet tisztségviselőit, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke és érdekképviseleti küldötte: Harmat Péter

Igazgatósági tagok: Berta Zsolt, Osztermayer Péter, Vituska Klaudia és Völgyi András

Felügyelőbizottsági tagok: Ács Istvánné, Horváth Eszter és Tölgyfa Sándor

 

Pécs, 2023.05.11.

|Kezdőlapra|